Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy

 

Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa, NIP: 524-10-17-996, Regon: 010898648, KRS 0000040165, Sąd rejestrowy: Sad Rejonowy dla Miasta Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oświadcza, że spółka posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy Develey.pdf