Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Serwisach Internetowych Develey 
(Polityka prywatności).

Develey Polska sp. z o. o.

Definicje

Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, społeczną lub kulturową, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 

Konto – konto Użytkownika w Serwisie Develey.

 

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Serwis lub Serwisy – serwisy internetowe prowadzone przez Administratora, w tym tzw. fanpage lub profil społecznościowy na portalach społecznościowych jak Facebook, LinkedIn, Instagram itp oraz sklep internetowy.

 

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu lub jego pojedynczej funkcjonalności.

 

Informacje ogólne

Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna i chcemy, abyś w trakcie korzystania z naszych Serwisów czy podjęcia z nami współpracy czuli się Państwo komfortowo. Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz regułach dotyczący plików cookies, które są wykorzystywane przez Develey w ramach Serwisów. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO. W zakresie, w jakim Serwis lub nasze profile społecznościowe mogą zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich, niniejsze informacje nie odnoszą się do tych stron trzecich i powinniście się Państwo zapoznać z zasadami prywatności stosowanymi na tychże stronach.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób odwiedzających nasze strony internetowe lub profile społecznościowe wyjaśnia, jakie rodzaje i do jakich celów Develey może gromadzić dane.

W niniejszej informacji określenia "Develey", "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do Develey Polska sp. z o. o.

Administrator danych

Administrator danych to podmiot, który określa cele i środki przetwarzania danych osobowych. Pełne dane administratora danych to:

Develey Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Batalionu Platerówek 3 w Warszawie.

Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować, pod adres mailowy: ochrona.danych@develey.pl lub za pośrednictwem zakładki – Kontakt lub w formie tradycyjnej na adres Administratora danych.

Źródła danych

 

Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Państwa i podajecie je dobrowolnie lub mogą pochodzić z innych źródeł, o których informujemy. Zewnętrznym źródłem będzie np. portal społecznościowy, gdy udostępniasz nam swoje dane za pośrednictwem wtyczek lub funkcji społecznościowych (Facebook, Instagram), ale również z tzw. marketplace’ów jak Allegro, które w celu realizacji transakcji na tych platformach, udostępniają Develey, jako sprzedającemu, Państwa niezbędne dane, aby zrealizować z Państwem umowę. Generalnie jednak Państwa dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Państwa i podajecie je dobrowolnie odwiedzając nasze Serwisy.

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez Develey w następujących celach:

Korzystanie z Serwisów 

 •   Państwa niezbędne dane osobowe, jako Użytkownika Serwisu (jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzimy za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnie działających technologii) i przetwarzamy w celu udostępniania treści gromadzonych w Serwisach i ich prezentacji – na podstawie przesłanki naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 •   dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzamy w celu świadczenia usług drogą elektroniczną m.in. prowadzenia Konta Użytkownika na podstawie Regulaminu Sklepu Internetowego lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów– na podstawie przesłanki niezbędności wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Zakupy internetowe na platformach handlowych np. Allegro

Przy korzystaniu z takich platform handlowych zastosowanie mają udostępnione w nich regulaminy, określające szczegółowo warunki korzystania przez sprzedających i kupujących oraz informacje o przetwarzaniu danych przez operatorów tych portali. Na samej platformie wskazujemy również stosowny obowiązek informacyjny od Develey, jako odrębnego Administratora, któremu udostępniono Państwa dane. Portal Allegro jest odrębnym od Develey administratorem danych realizując również Państwa prawa.

 •         dane przetwarzamy w celu zawarcia i realizacji umowy kupna-sprzedażylub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem takiej umowy z Develey oraz zarządzania wszelkimi aspektami współpracy za pośrednictwem platform handlowych, które pomagają kupującym i sprzedającym dokonać transakcji np. Allegro, na podstawie zawartej umowy oraz czynności zmierzających do jej zawarcia 
  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 •         przetwarzamy Państwa dane do obsługi reklamacji na podstawie przepisów prawa np. z tytułu rękojmi w zakresie reklamacji i odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

 •          przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji naszych prawnych obowiązków, gdyż prowadzimy księgi rachunkowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

 •        dane przetwarzamy w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz zapewnienia rozliczalności naszych działań – na podstawie przesłanki naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 •         przetwarzamy Państwa dane w celach analitycznych i statystycznych, przeprowadzając analizę aktywności i preferencji oraz badania satysfakcji kupujących (w tym wykrywania nadużyć i łamania regulaminów) oraz w celu poprawy stosowanych funkcjonalności – na podstawie przesłanki naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 •        przetwarzamy Państwa dane w celach archiwalnych i zachowania ciągłości działania oraz bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych – na podstawie przesłanki naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Portale społecznościowe

 • w celu promocyjnym i komunikacyjnym z Develey, przetwarzamy udostępnione przez Państwa dane z portali społecznościowych, gdy wchodzicie Państwo z nami w interakcję za ich pośrednictwem (chat, komentarze, fanpage, guziki Like, Share i podobnie działające) oraz promując nasze wydarzenia i produkty oraz informując o naszej aktywności na podstawie przesłanki naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku cookies lub innych technologii internetowej, która za pośrednictwem Develey udostępnia Państwa dane poza UE opieramy się na Państwa zgodzie (art. 6 uts. 1 lit. a). W przypadku korzystania z formularzy kontaktowych czy też komunikatorów na tych portalach zastosowanie mają również informacje w części Formularz kontaktowy oraz kontakt email.

Jednocześnie informujemy, że w zakresie korzystania z naszych profili społecznościowych współadministrujemy danymi z Facebook Ireland Limited oraz LinkedIn Ireland Unlimited Company:

Co do statystyk, które udostępnia nam Facebook oraz jego inne portale jak Instagram lub LinkedId, mamy na nie ograniczony wpływ i możemy uniemożliwić ich przekazywanie tylko w ograniczonym zakresie. Dbamy o to, by nie były nam udostępniane dodatkowe, opcjonalne statystyki.

Prosimy pamiętać: niewykluczone, że Facebook, LinkedIn wykorzystuje Państwa dane na profilu lub dane o zachowaniu w sieci do analizy Państwa preferencji, kontaktów osobistych, zainteresowań itd. Develey nie ma jakiegokolwiek wpływu na przetwarzanie Państwa danych przez ten portal w jego własnych celach.


A. współadministrujemy danymi z Facebook Ireland Limited 

1. Develey i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland) są wspólnymi administratorami Twoich danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych. 

2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora. 

3. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland Limited za przetwarzanie Twoich danych we wskazanych celach: 

• posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony 

• zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą 

• zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu 

• zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych. 

4. Zakres odpowiedzialności Develey za przetwarzanie Twoich danych: 

• posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk 

• zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Develey celów przetwarzania 

5. Facebook Ireland Limited udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron. 

6. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych www.dataprotection.ie (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach). 

7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy oboma administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 

8. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

B. współadministrujemy danymi z LinkedIn Ireland Unlimited Company 

1. Develey i LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Irland) są wspólnymi administratorami Twoich danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych. 

2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników LinkedIn page Administratora. 

3. Zakres odpowiedzialności LinkedIn Ireland Unlimited Company za przetwarzanie Twoich danych we wskazanych celach: 

• posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony 

• zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą 

• zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu 

• zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych. 

4. Zakres odpowiedzialności Develey za przetwarzanie Twoich danych: 

• posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk 

• zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Develey celów przetwarzania 

5. LinkedIn Ireland Unlimited Company udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron. 

6. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych www.dataprotection.ie (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach). 

7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: 

https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum (wyłącznie w języku angielskim) 

Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company są dostępne na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Formularz kontaktowy oraz kontakt e-mail

Umożliwiamy w Serwisie oraz na naszych profilach na Portalach społecznościowych tzw. fanpage, skontaktowanie się z nami przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych i komunikatorów udostępnianych przez te portale. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie czy zgłoszenie reklamacyjne. Podanie danych oznaczonych, jako obowiązkowe, jest wymagane abyśmy mogli się z Państwem komunikować, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zapytania. Dane te przetwarzamy:

Marketing i informacja handlowa, promocje dla Użytkowników Serwisów

 • w celach związanych ze spersonalizowanym marketingiem bezpośrednim realizowanym przez Develey – na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu Develey polegającego na promocji marki i swoich produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdy posiadacie Państwo już Konto w Serwisie lub przesyłając Państwu informację handlową dotyczącą naszych produktów w formie tradycyjnej tj. poza Internetem.

 • w celach związanych ze spersonalizowanym marketingiem bezpośrednim realizowanym przez Develey – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), gdy nie posiadacie Państwo zarejestrowanego Konta Użytkownika w Serwisie lub uczestniczycie Państwo w naszych odrębnych zabawach promocyjnych.

W każdym z powyższych przypadków posiadacie Państwo wybór kanału komunikacji, w celu otrzymywania  informacji handlowych/marketingowych na podany adres e-mail, telefonicznie bądź w postaci wiadomości sms/mms czy innych kanałów, gdy zostały udostępnione.

 • w celach związanych z przystąpieniem Użytkownika do różnych akcji promocyjnych Develey na warunkach i podstawach prawnych wskazanych w odrębnych Regulaminach..

 

Reklamacje i roszczenia

 • dane przetwarzamy również w celu obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, w szczególności w zakresie realizacji umowy prowadzenia Konta Użytkownika lub jakości sprzedawanych przez nas produktów – na podstawie realizacji umowy, (art. 6.1.b RODO) oraz obowiązku prawnego spoczywającego na nas w tym zakresie 
  (art. 6.1.c RODO), 

 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami – na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu Develey (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Analityka danych, archiwizacja i zachowanie ciągłości działania oraz bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych oraz pozostałe cele

 • w celach analitycznych i statystycznych, przeprowadzając analizę aktywności i preferencji Użytkowników w trakcie korzystania z profili społecznościowych i serwisów internetowych Develey i sposobu korzystania z konta (w tym wykrywania nadużyć i łamania regulaminów) oraz w celu poprawy stosowanych funkcjonalności – na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu Develey (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • w celach archiwalnych i zachowania ciągłości działania oraz bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych – na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu Develey (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

W przypadku nadmiarowych Danych osobowych, które przekazujecie Państwo do Develey, a których zasadniczo nie potrzebujemy, takie dane przekazujecie nam Państwo na podstawie swojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Kategorie danych 

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe w zakresie uzasadnionym powyższymi celami. W szczególności Develey może przetwarzać m.in. następujące kategorie danych: 

 • podstawowe dane identyfikacyjne: imiona, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki, NIP, nazwa firmy co w niektórych przypadkach może stanowić daną osobową, udostępnione przez Państwa dane z portali społecznościowych;

 • dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail; 

 • dane o Państwa wizerunku w przypadku wejścia w interakcję z Develey za pośrednictwem Państwa profili na portalach społecznościowych np. Facebook, YouTube, Pinterest – udostępniacie Państwo swój wizerunek; 

 • Adres IP, piksele, znaczniki i identyfikatory internetowe oraz pliki cookies, źródło wejścia na stronę, czas połączenia, URL oraz typ i wersja przeglądarki.

 

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą w niektórych przypadkach zostać udostępnione podmiotom trzecim. W takich przypadkach Develey upewnia się, że istnieje podstawa prawna do udostępnienia i że zakres udostępnionych danych jest ograniczony i odpowiada celowi. Dane mogą być udostępniane następującym grupom odbiorców: 

 •          inne spółki z grupy Develey - w ramach wewnętrznej administracji oraz do realizacji globalnej strategii;

 •          przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie Administratora, w tym obsługiwanych przez nich płatności za pobraniem; 

 •          podmioty obsługujące płatności elektroniczne i banki (np. przelew online lub za pośrednictwem karty płatniczej, przelew tradycyjny);

 •        Podmioty świadczące usługi na rzecz Develey w zakresie obsługi informatycznej i technologii internetowej (m.in. hosting, obsługa IT, dostawcy systemów teleinformatycznych, systemów bezpieczeństwa i funkcjonalności oraz integracji stron internetowych z innymi systemami, system CRM, automatyzacji wysyłki email), prawnej, podatkowej czy usług księgowych, audytorów, agencje reklamowe realizujące obsługę portali czy kampanii marketingowych, inne podmioty (np. podmioty świadczące usługi archiwizacji/niszczenia dokumentów);

 •          organy władzy publicznej na podstawie obowiązujących przepisów prawa; 

 •        portale społecznościowe jak Google Ireland Limited, Facebook Ireland Ltd w zakresie wykorzystywania technologii internetowej tzw. plików cookies, identyfikatorów mobilnych, pikseli i innych znaczników internetowych oraz wynikające z funkcjonalności udostępnionych przez te portale.

Okres przechowywania danych

Okres, przez który przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe, to okres niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, m.in. 

Korzystanie z Serwisu/Formularz kontaktowy oraz kontakt e-mail

Zakupy internetowe na platformach handlowych

 • Państwa dane osobowe związane z realizacją umowy będą przechowywane przez 5 lat kalendarzowych licząc od kolejnego roku, po którym nastąpił obowiązek podatkowy. Dane osobowe przetwarzamy zasadniczo do momentu realizacji celu lub do momentu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody lub zgodnie z terminem wynikającym z przepisów prawa, w zależności od podstawy prawnej. W niektórych przypadkach możemy przetwarzać dane przez okres przedawnienia dochodzenia i obrony przed roszczeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Portale społecznościowe

Proszę pamiętać, że kwestie usuwania danych z portali społecznościowych realizujecie Państwo bezpośrednio jako użytkownik takiego portalu społecznościowego i niezbędne jest zwrócenie się do operatora takiego portalu;

Marketing i informacja handlowa, promocje

 • w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych– dane będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody;

 • w celach związanych z przystąpieniem Użytkownika do akcji promocyjnych Develey dane będą przetwarzane na warunkach i podstawach prawnych określonych w odrębnych Regulaminach akceptowanych przez Użytkownika – do momentu określonego w tych regulaminach.

Reklamacje

 • w celach obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zwrotów dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Analityka danych, archiwizacja i zachowanie ciągłości działania oraz bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych oraz pozostałe cele

 • Dane osobowe przetwarzamy zasadniczo do momentu realizacji celu lub do momentu wniesienia zasadnego sprzeciwu. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, przedawnienia dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 

Prawa

Wszystkie osoby, których dane są przetwarzane przez Develey, mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji o zakresie i celu przetwarzania tych danych. Każda osoba ma prawo do żądania sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem). 

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przysługuje, gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Develey, a sprzeciw jest uzasadniony Państwa szczególną sytuacją, a także – bez ograniczeń – gdy dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Zasadniczo, prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przysługują w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

W przypadku nieprawidłowości, osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/pl

W przypadku portali społecznościowych i posiadania przez Państwa na nich profili, informujemy, że w wielu przypadkach to te portale umożliwiają Państwu zarządzanie profilem i realizację praw. Tym samym Develey nie ma możliwości ingerencji i np. sprostowania Państwa danych osobowych zawartych w portalach (wnioskodawca musi tu wystąpić osobiście do tych portali). Z wyjątkiem przekazania nam swoich danych z portalu społecznościowego wykorzystując np. funkcjonalność, Lubię to, Obserwuj, opcje udostępniania postów czy informacji, chat, wiadomości, komentarze za pośrednictwem naszych fanpage’y, możemy zrealizować tylko niektóre prawa. Nie możemy również usunąć Państwa danych z portali (możemy np. usunąć komentarz czy wiadomości wysłane do nas – o ile nie narusza to prawa lub prawnie uzasadnionego interesu Develey, bądź też Develey posiada inną podstawę prawną i dane te musimy przetwarzać). Realizacja prawa ograniczenia przetwarzania danych (wedle naszej wiedzy nie jest na portalach społecznościowych możliwe poprzez działania Develey), jak również prawo do przenoszenia danych (nie posiadamy Państwa danych w formie umożliwiającej przenoszenie z portalu społecznościowego.

Zasady i gromadzenie danych przez portale społecznościowe i wyszukiwarki. Więcej informacji na temat praw oraz zasad prywatności przeczytać Państwo możecie bezpośrednio na stronach portali społecznościowych i danej wyszukiwarki np.: 

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy 

https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy 

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl-pl

https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/

Pinterest: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy 

Instagram: https://help.instagram.com/

 

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym zmierzających do jej zawarcia. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Aby móc przeglądać Serwisy jest niezbędne, abyśmy poprzez sieć Internet otrzymali Państwa podstawowe dane, inaczej odwiedziny serwisów internetowych w ogóle nie byłyby możliwe. 

Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na Państwa zapytanie o skorzystanie z oferowanych przez nas produktów, obsługi reklamacji, prowadzenia Konta czy uczestnictwa w organizowanych przez nas promocjach czy wydarzeniach (np. na podstawie odrębnych regulaminów) czyli prowadzenie komunikacji z Develey.

Proszę pamiętać, aby aktualizować wszelkie podane przez siebie Dane osobowe, jeżeli nastąpią w nich zmiany. 

 

Profilowanie danych

Dane osobowe w zakresie działania stron internetowych Develey, takich jak analizy ruchu, ofertowania, Develey może dokonywać profilowania. Polega ono na ocenie, jakimi produktami czy akcjami promocyjnymi Państwo mogą być zainteresowani, na podstawie podejmowanych w Serwisie działań czy Państwa aktywnością w naszym sklepie internetowym. Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem automatycznych decyzji wywołujących wobec Państwa skutków prawnych lub wpływających na Państwa w podobnie istotny sposób, a ma pomóc Develey w lepszym dostosowaniu produktów i naszych działań do oczekiwań konsumentów.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Develey generalnie nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Biorąc pod uwagę świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, stosowania niektórych rozwiązań technologicznych strony internetowej i sposobu jej funkcjonowania oraz analizy funkcjonowania strony internetowej dostarczanej, możemy zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych zaaprobowanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

W przypadku odbiorców poza EOG i nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony Develey zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych, oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską, analizuje transfery pod kątem ryzyk lub opiera się na Państwa zgodzie.

Kopię standardowych klauzul umownych oraz informację o stosowanych zabezpieczeniach można uzyskać od administratora. Stosujemy zabezpieczenia Twoich danych zgodnie z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO.

 

Informacja o wykorzystaniu plików cookies i innych identyfikatorów

Develey dokłada wszelkich starań, aby nasze witryny internetowe dostarczały jak najwięcej przydatnych informacji i były jak najbardziej pomocne. W tym celu używamy plików cookie lub podobnych technik. Poniżej opisujemy, w jaki sposób korzystamy z tych informacji i jak Użytkownik strony może zarządzać zgodami na wykorzystanie cookie. Niektóre strony Develey mogą korzystać tylko z niezbędnych plików cookie. Wówczas nie stosujemy dodatkowych plików cookie, specjalnych ustawień czy bannerów cookie.

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniach końcowych (komputerze lub urządzeniu mobilnym – identyfikatory mobilne) po odwiedzeniu niektórych witryn. Na stronach internetowych Develey mogą być także używane inne podobne techniki, takie jak piksele śledzące, sygnały nawigacyjne (web beacons), znaczniki cyfrowe urządzeń, w tym również tzw. dostępny Indexed Storage czy Local Storage itd. Dla uproszczenia wszystkie te techniki będą nazywane dalej „plikami cookie”.

Zasadniczo pliki cookie/identyfikatory mobilne dzielą się na: 

• stałe (z ang. persistent cookies/mobile identifiers) – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do momentu ich usunięcia przez Użytkownika bądź do z góry określonego przez nas czasu; 

• sesyjne (tymczasowe z ang. session cookies/ identifiers) – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do momentu jej wyłączenia, bądź wyjścia ze strony internetowej, na której zostały zamieszczone; 

• podmiotów zewnętrznych (tzw. third party cookies/ third party mobile identifiers) - to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wewnętrznej wyszukiwarki albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem serwisu internetowego. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich Użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). 

Na podstawie informacji pozyskanych z tych cookies można tworzyć tzw. ogólne profile Użytkowników, dzięki którym mężczyźni interesujący się nowymi technologiami i żywnością (odwiedzający strony o tej tematyce) zobaczą reklamy dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań, a nie np. reklamę kobiecych butów.

Develey wykorzystuje pliki cookie w następujących celach:

 • do poprawnego funkcjonowania witryny. Bez plików cookie witryna miałaby trudności z zapamiętaniem logowania lub produktów dodanych do koszyka. Takie pliki są nazywane wymaganymi plikami cookie.

• do analizy sposobu użytkowania witryny, obliczania liczby gości oraz wprowadzania usprawnień. Nie wysyłamy statystyk użytkowania witryny ani innych raportów do indywidualnych osób. Tego typu pliki są nazywane analitycznymi plikami cookie.

• do integracji mediów społecznościowych w witrynie, co umożliwia natychmiastowe udostępnianie strony lub produktu na ulubionych portalach społecznościowych.

• do tworzenia spersonalizowanych reklam sieciowych, które są interesujące dla Użytkowników. Pliki takie nazywane są ukierunkowanymi reklamowymi plikami cookie. 

W zależności od używanej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, rodzaj oraz ilość plików cookies i identyfikatorów mobilnych może się różnić. Możecie Państwo zmienić ustawienia zarządzania plikami cookies w przeglądarkach. Pomocne będą poniższe odnośniki ze wskazówkami:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl 

Microsoft Edge: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/devtools-guide/debugger/cookies 

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/ 

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html 

Develey stosuje odpowiednią technologię, która pozwala zarządzać takimi ustawieniami podczas odwiedzin Serwisu z wykorzystaniem specjalnego banera cookie, w którym możecie Państwo dostosować swoje preferencje.

Logi serwera

Korzystanie ze stron Develey wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywane są strony internetowe Develey. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Państwa urządzenia.z. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są zasadniczo kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze Develey w celu Państwa identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną oraz jej bezpieczeństwem i nie ujawniamy ich nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Zasady i gromadzenie danych przez portale społecznościowe/ narzędzia społecznościowe i wyszukiwarki. 

W naszym Serwisie stosujemy tzw. wtyczki i inne narzędzia społecznościowe. Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami usługodawców (tj. innych administratorów) serwisów społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i jest integrowana ze stroną. Dzięki temu usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie macie Państwo założonego profilu u danego usługodawcy lub nie są u niego zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy  i tam przechowywana.

Jeśli logujecie się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie internetowej do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjecie Państwo danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zapisana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa praw w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień prywatności zostały opisane w politykach prywatności poszczególnych usługodawców wskazanych niżej.

 

Analityka i reklamy

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze stron internetowych Develey. Poprzez udostępniony przez Develey baner cookie możecie Państwo kontrolować swoje preferencje w tym zakresie. Na naszych stronach jest również specjalny link do zmiany tych ustawień.

Aktywowaliśmy usługę anonimizacji adresu IP, zatem Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Należy jednak pamiętać, iż Google również realizuje swoje cele i część udostępnianych przez strony internetowe informacji analizuje dla swoich celów.

Można także zablokować usługę śledzenia za pomocą Google Analytics poprzez zainstalowanie specjalnego dodatku do przeglądarki blokujący kod Javascript Google Analytics dostępnego pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Więcej o ciasteczkach można przeczytać na stronie http://www.allaboutcookies.org/ dostępnej w języku: hiszpańskim, angielskim lub niemieckim, a w języku polskim na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/ 

Można również zrezygnować z oglądania reklam opartych na zainteresowaniach wyświetlanych przez serwisy społecznościowe lub współpracujące z nimi firmy za pośrednictwem Digital Advertising Alliance w USA, Digital Advertising Alliance of Canada w Kanadzie lub European Interactive Digital Advertising Alliance w Europie. Nie oznacza to jednocześnie, że reklamy nie będą widoczne w ogóle czy będzie ich mniej. One z założenia nie będą personalizowane, a zatem mogą być to reklamy produktów, które w ogóle Państwa nie interesują. Tak zaprojektowały to firmy świadczące usługi reklamowe i Develey nie ma na to wpływu.

Proszę pamiętać, że ustawienia tzw. opt-out również zapisują pliki cookie zarówno, gdy taką czynność wykonuje się z poziomu przeglądarki lub naszego banera cookie. Jeśli nastąpi czyszczenie tzw. cache przeglądarki może być konieczne ponowienie własnych ustawień.

Więcej informacji na temat praw oraz zasad prywatności przeczytać możecie bezpośrednio na stronach portali społecznościowych np.: 

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy 

https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy 

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl-pl

https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/ 

Pinterest: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy 

Instagram: https://help.instagram.com/


 

 

Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, naszych celów biznesowych, ewentualne zmiany prawa oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Pozdrawiamy, Warszawa wersja 1.01 marzec 2023 r.